Provoz e-shopu nepřerušen. Můžete nakupovat, expedujeme jako za normální situace přes Českou poštu, Zásilkovnu a DPD. Prosíme, plaťte kartou nebo předem na účet, omezíte tak kontakt mezi lidmi a zároveň chráníte sebe i své doručovatele.

Collonil Sneaker Insade Fresh & Clean 150 ml

219 Kč
Skladem

 

Je hygienický sprej pro čištění a údržbu vnitřků obuvi ideální pro sportovní obuv, tenisky a sandály zajistí vám svěží a příjemný pocit při nošení obuvi. Sprej nastříkejte do vnitřku obuvi a pak vytřete jemným hadříkem a nechte uschnout. Vhodný pro všechny druhy materiálů.

  • sprej pro čištění a údržbu vnitřků obuvi
  • ideální pro sportovní obuv, tenisky a sandály
  • zajistí vám svěží a příjemný pocit při nošení obuvi.
  • vhodný pro všechny druhy materiálů.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.Pokyny pro bezpečné zacházení 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Nepoužívejte v uzavřených prostorách. 

Přečtěte si bezpečnostní list.

Standardní věty o nebezpečnosti
H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné býle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném  místě. Uchovývejte v chladu.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

 

Jméno značky: Collonil
Kategorie: Přípravky na kůži
Typ impregnace: Sprej

Collonol Carbon Pro 300 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: