Useň

Useň je zpracovaná kůže chemickými a mechanickými postupy. Kroků v procesu přeměny surové kůže na odolný, trvanlivý a příjemný materiál v podobě usně může být až třicet. Jedním z nejdůležitějších kroků v koželužském procesu je činění, buď tříselné nebo chromčinění.