Useň

Useň je odborný název pro zpracovanou (vyčiněnou) surovou kůži. Pro zpracování kůže se využívají různé chemické a mechanické postupy, kroků v tomto náročném procesu může být až třicet. Jedním z nejdůležitějších kroků v koželužském procesu je činění, buď tříselné (přírodními látkami) nebo chromčinění. Výsledkem je to, že se ze surové kůže stává odolný, trvanlivý a příjemný materiál, ze kterého se vyrábí především kožené boty a kožená galanterie.